Lovrečica, Crkva Sv. Lovre, Drveno Kućište Orgulja, Istražni Radovi