Kuzminec, Crkva Sv. Marije Magdalene, Slikani Oltar