─îirkoti kod Završja, crkva Sv. Prima i Felicijana