Glavotok, crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije