Glavotok, crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije